Wat doen we?

Stichting Kindervreugde komt op voor speelkansen van kwetsbare kinderen. Per jaar organiseert de stichting een aantal "Vreugdedagen" waarmee kinderen worden bereikt die extra kwetsbaar zijn. In dit stadium richt de stichting zich op de regio Velsen.

Bestuur

Het bestuur bestuurt de stichting.

Elk kwartaal komt het bestuur in de eerste fase bij elkaar om richting te geven aan de jonge stichting. Binnen Nederland leggen wij bij collega- stichtingen ons oor te luister om te komen tot de ideale mix. Dit geldt voor alle facetten: beleidsmatig, uitvoerend, controlerend.

Het bestuur wordt gevormd door :

  • Helen Huijtink- Ros, voorzitter en moeder van Anne en Emma.
  • Mr. Frank Zürlohe, secretaris en helemaal gek van kinderen (en omgekeerd!)
  • Jan Ros, penningmeester, initiator van de stichting en vader van Anne en Emma
  • Drs. Vincent Groen, lid en vader van Bart en Wouter
  • Drs. Frank van den Nieuwenhoff, lid en vader van Sacha en Isabel.
  • Drs. Joep Bollerman, lid en kindervriend pur sang!

De leden van de stichting ontvangen geen bezoldiging en hebben slechts recht op vergoeding van gemaakte kosten indien vooraf goedkeuring van de stichting is verkregen en achteraf nota's van de gemaakte kosten kunnen worden overgelegd.